när passar Rosenmetoden, och när passar den inte?

Längtar du efter att utvecklas och vill möta dig själv på djupet? Då rekommenderar jag dig att komma på behandling hos mig.  Andra anledningar att prova Rosenmetoden kan vara att du känner dig stressad, har värk eller helt enkelt längtar efter avslappning. Kanske har du provat samtalsterapi och känt att orden tar slut eller inte räcker till för att komma åt din upplevelse.

Enligt en studie gjord vid Karolinska Institutet i Stockholm delades fördelarna med behandlingar i Rosenmetoden upp i fem kategorier:

Upplevd nytta av behandlingar i Rosenmetoden indelad i fem olika kategorier

1. Förbättrad psykisk hälsa, inklusive ökat välbefinnande, tillförsikt, lycka och självförtroende.

2. Förbättrad fysisk hälsa, inklusive minskade muskelspänningar, förbättrad andningskapacitet, bättre tarmfunktion och ökad fysisk energi, men även lindring av smärtor som huvudvärk och muskel-, rygg- och nacksmärtor.

3. Ökat medvetande om sambandet mellan kropp och sinne, om hur beteendemönster och pågående psykologiska processer påverkar kroppen.

4. Understödjande av personlig utveckling

5. Kraft till självinitierade livsförändringar

Rosenmetoden är inte lämplig för dig som befinner dig i akut kris eller pågående sorg. Om du har eller har haft psykos behövs istället något annat. Rosenmetoden arbetar med att ta bort de försvar du inte längre behöver för att kunna bearbeta det som ligger bakom. Befinner man sig i en pågående kris behöver man sina försvar just då, och inte ytterligare utmaningar. Metoden är heller inte lämplig vid viss medicinering eller under pågående missbruk av alkohol eller droger.